ไวนีลวอลล์เปเปอร์ เนื้อหนา ดีไซน์ออกแนวหรู เรียบ เน้นสีพื้นๆ และลายเส้นเล็กๆ เหมาะสำหรับคอนโดมีเนียมและสำนักงาน ที่เน้นความเรียบร้อยแต่ดูทันสมัย

 
                 
Harmony
Harmony รหัส 1501-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1502-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1503-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1504-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1505-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1505-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1505-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1506-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1506-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1506-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1506-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1507-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1507-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1507-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1507-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1508-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1509-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1509-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1509-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1510-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1510-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1511-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1511-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1511-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1511-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1512-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1512-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1512-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1512-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1513-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1513-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1513-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1513-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1514-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1514-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1514-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1514-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1514-5
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1514-6
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1515-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1516-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1516-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1516-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1517-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1517-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Harmony
Harmony รหัส 1517-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1517-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1518-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1518-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Harmony
Harmony รหัส 1518-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
               
 
 
  Home   Collection   Orders   Dealer   Gallery   Tips   Contact Us
      Artisee       กรุงเทพและปริมณฑล            
      Harmony       ภาคเหนือ            
      Tiffany       ภาคตะวันออก            
      Alice       ตะวันออกเฉียงเหนือ            
              ภาคตะวันตก            
              ภาคใต้            
 
PHOENIX WALLPAPER (THAILAND)CO,.LTD.
395/2 M.5 Srinakarin Rd. Samrong Nua, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10270
Tel:02-000-7216,09-7251-4569 Fax:02-000-7526 (English speaker:08-1929-8504 Mr.tulakorn)
E-mail: phoenixwp-ad1966@hotmail.com, phoenixwpthailand@gmail.com