ไวนีลวอลล์เปเปอร์ เนื้อหนา ดีไซน์แนว modern / contemporary เน้นความทันสมัยออกมาในลายกราฟฟิค รวมไปถึงลายเรียบ, ตัวอักษร ,วอลล์รูปภาพ (mural wallpaper) และลายดอกไม้แนววินเทจ

 
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9801-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9801-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9802-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9802-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9803-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9803-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9803-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9804-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9804-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9805-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9805-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9805-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9806-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9806-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9807-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9807-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9808-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9808-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9808-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9809-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9809-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9810-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9810-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9810-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9811-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9811-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9811-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9813-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9813-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9813-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9813-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9814-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9814-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9814-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9815-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9815-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9816-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9816-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9816-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9817-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9817-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9817-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9817-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9818-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9818-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
Tiffany
Tiffany รหัส 9818-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9818-4
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9819-1
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9819-2
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
 
Tiffany
Tiffany รหัส 9819-3
SIZE 1.06 ม. x 15.5 ม.
                 
               
 
 
  Home   Collection   Orders   Dealer   Gallery   Tips   Contact Us
      Artisee       กรุงเทพและปริมณฑล            
      Harmony       ภาคเหนือ            
      Tiffany       ภาคตะวันออก            
      Alice       ตะวันออกเฉียงเหนือ            
              ภาคตะวันตก            
              ภาคใต้            
 
PHOENIX WALLPAPER (THAILAND)CO,.LTD.
395/2 M.5 Srinakarin Rd. Samrong Nua, Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10270
Tel:02-000-7216,09-7251-4569 Fax:02-000-7526 (English speaker:08-1929-8504 Mr.tulakorn)
E-mail: phoenixwp-ad1966@hotmail.com, phoenixwpthailand@gmail.com